Krađa identiteta dece može da ostane neotkrivena godinama tj. sve do trenutka kada se osoba s tim identitetom ne odluči za iskorišćavanje ranije spomenutih povlastica. Upravo iz tog razloga su ti podaci veoma vredni, i napadači koriste sve metode zaštite kako bi prikrili svoj stvarni identitet. Podaci se mogu kupiti preko online prodavnice koja se nalazi na Dark Web-u, a kojoj se može pristupiti putem Tor pretraživača.

Na pojedinim forumima moguće je pronaći i detaljna uputstva kako uspešno izvesti krađu identiteta, a najčešće se prodaju setovi podataka nazvani ‘fullz‘, koji označavaju potpuni skup ličnih podataka o pojedincu. Kompanija koja je otkrila prodaju ličnih podataka novorođenčadi, Terbium Labs, tvrdi da je ovo prvi put da naiđe na takvu vrstu podataka. Prema njihovim rečima, lični podaci mlađe dece veoma su traženi, ali je tek nedavno počela potražnja podataka novorođenčadi.

Piše PCP