Oni kojima vreme večito predstavlja problem, jednostavni dodatak poput gadgeta TimeFlip mogao bi prilično da olakša život.Naime, ova simpatična sprava omogućava lakše podnošenje proticanja vremena, te daje utisak kontrole nad inače nekontrolisanom pojavom, a korisniku pruža podatke koliko je vremena proveo u određenoj aktivnosti. Funkcioniše prilično jednostavno, a tako što, kada završi sa nekom aktivnošću, korisnik samo okrene uređaj, te počne sa novim merenjem vremena.TimeFlip ima oblik dodekaedra, što znači da je omeđen sa 12 površina istih dimenzija koje imaju oblik jednakostraničnih petouglova, a na svakom od njih je ilustracija koja opisuje određenu aktivnost. U unutrašnjosti se nalazi maleni akcelerometar, koji uređaju omogućava određivanje položaja u kojem se nalazi, te merenje vremena za aktivnost koja se u tom položaju nalazi na gornjoj strani gadgeta. Kada se uređaj postavi u neki položaj, prilagođena aplikacija na pametnom telefonu preko Bluetooth konekcije dobija informacije koje su joj neophodne da bi započela merenje vremena.Tako korisnik sa preciznošću zna koliko je vremena proveo odgovarajući na mejlove, vežbajući, te igrajući vide igre, a dovoljno je samo da TimeFlip namesti tako da se određena ikonica nalazi na vrhu. Uređaj dolazi sa serijom nalepnica na kojima su ilustracije uobičajenih ljudskih aktivnosti, poput kupovine, čitanja, obedovanja, a mnogima će biti najzanimljivija ona koja ilustruje aktivnost koja se stručno zove prokrastinacija, odnosno dolaganje aktivnosti za kasnije, u narodu poznatija kao lenjost. Tu je i određeni broj praznih nalepnica, na koje korisnik može da doda aktivnosti koje su kreatori ovog gadgeta nekim čudom zaboravili. Korisnici će morati da kreiraju i posebne naloge u okviru prilagođene aplikacije, a kako bi ova beležila i čuvala vreme koje provedu u određenim aktivnostima, što stvara razloge za određenu dozu straha, budući da ne bi bilo zgodno da bilo ko dođe do informacija o nečijem dnevnom rasporedu, te navikama. Oni kojima vreme večito predstavlja problem, jednostavni dodatak poput gadgeta TimeFlip mogao bi prilično da olakša život.Naime, ova simpatična sprava omogućava lakše podnošenje proticanja vremena, te daje utisak kontrole nad inače nekontrolisanom pojavom, a korisniku pruža podatke koliko je vremena proveo u određenoj aktivnosti. Funkcioniše prilično jednostavno, a tako što, kada završi sa nekom aktivnošću, korisnik samo okrene uređaj, te počne sa novim merenjem vremena.

Piše PCP